Về nạp Bạc Thiên Long Cổ Điển

17/04/2021 Thiên Long Cổ Điển hiện chưa liên kết được bên ngân hàng nên chưa thể nạp trực tiếp trên website.Xin thứ lỗi vì sự bất ...

Bằng hữu sẽ làm gì sau khi sát nhập server?
Tìm cao thủ để pk
Lập liên minh mới
Kiếm người trong mộng
Gom hàng hiếm để đầu cơ